Youraway
Image default
Business

Maximale veiligheid van EKH.nl

EKH.nl helpt u om Maximale veiligheid te krijgen als het gaat om hijs- en hefmiddelen. Op dit gebied helpen we bedrijven om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Dit biedt zekerheid, veiligheid en vertrouwen voor u als werkgever, maar ook voor instanties als een verzekeraar. Met een keurmerk van EKH kunt u namelijk goed aantonen dat u alles hebt ingezet om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw medewerkers.

Word lid via EKH.nl

Door u als lid aan te melden via EKH.nl, kunnen al uw zorgen uit handen genomen worden. Het keuren en inspecteren is te belangrijk om aan zomaar iemand uit te besteden. Wij nemen veiligheid erg serieus en zorgen voor een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau binnen uw organisatie. Dit wordt gedaan door wettelijke normen en richtlijnen op een eenduidige wijze toe te passen. Dit zorgt voor de zekerheid die niet meer wordt geboden door de overheid.

Inspectie en keuring

De termen inspectie en keuring worden al snel door elkaar gebruikt. Het zijn echter twee verschillende processen. Bij een inspectie wordt er onderzoek gedaan of een hijs- en hefmiddel nog veilig te gebruiken is. Bij een keuring wordt er onderzoek gedaan naar het voldoen aan de voorschriften van een hijs- en hefmiddel. De verschillende soorten hijs- en hefmiddelen hebben ook weer verschillende inspectie- en keuringsnormen. Inspectie en keuring is dus niet iets wat door iedereen gedaan kan worden. Dit is ook iets wat bijvoorbeeld een verzekeraar weet. EKH-keurmeesters zijn hierom aantoonbaar deskundig en zorgen zo voor het vertrouwen van verzekeraars.

Opleiding EKH-keurmeester

Om de juiste uitvoering van de EKH-werkvoorschriften te waarborgen, hebben we onze eigen opleiding. We hanteren twee typen opleidingen. De eerste is een opleiding tot Keurmeester Hijsgereedschappen, waarbij het gaat om onder de haak. De tweede is een opleiding tot Kraankeurmeester, waarbij het gaat om boven de haak. Keurmeesters die slagen voor de opleiding krijgen een persoonscertificaat van vakbekwaamheid, afgegeven door DNV-GL. Om de kwaliteit hoog te houden, dient de keurmeester deel te nemen aan terugkomdagen voor bijscholing en moet het diploma om de vijf jaar opnieuw behaald worden.

Zo kunnen we met ons certificaat het benodigde vertrouwen opbouwen. Via EKH.nl kunt u meer informatie vinden over onze opleidingen en eventuele vragen stellen.